AT konference

31.01.2011 12:19

AT konference 2011, 10. - 14. 4. 2011

XVII. ročník celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 50. ročník celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP si za letošní téma zvolil téma „Závislosti a veřejné zdraví“. Přihlášky - termín pro zaslání abstraktů je do 31. ledna 2011, pro účastníky bez vystoupení je termín pro přihlášky až do 5. dubna 2011.


 

AT konference je určena odborníkům v oboru adiktologie, psychiatrie a dalších zdravotnických oborů zabývajícím se problematikou závislostí, stejně jako decision makerům v oblasti drogové politiky a drogových služeb od prevence po léčbu závislostí. Na konferenci se pravidelně potkává akademická obec s pracovníky v oboru závislostí a jeho koordinace.
Témata tohoto ročníku konference:
  • Jaké jsou nové trendy a výsledky výzkumu v oblasti užívání návykových látek, nelátkových závislostí, léčby a souvisejících intervencí?
  • Jak se Vaše programy podílí na ochraně veřejného zdraví a jak je tato skutečnost reflektována veřejností?
  • Mají být všechny služby v oboru závislostí hrazeny z veřejného zdravotního pojištění?
  • Jak se Vaší organizaci daří spolupracovat s dalšími institucemi ochrany veřejného zdraví?
  • Máte systémové možnosti na řešení případů duálních diagnóz a somatických komplikací?
  • Jaké jsou Vaše návrhy a zkušenosti s financováním drogových služeb za současného stavu snižování veřejných výdajů?
  • Jak vnímáte narůstající kvalifikaci pracovníků v sektoru adiktologických služeb?
Termín pro zaslání abstraktů je do 31. ledna 2011, registrační formulář najdete a další informace najdete na konferenčních stránkách: www.at-konference.cz pod menu REGISTRACE. K účasti na konferenci je možno se přihlásit až do 5. 4. 2011.
Výroční 50. konference se uskuteční v malebném prostředí CHKO Železné hory u Sečské přehrady v nově zrekonstruovaném Kongres hotelu Jezerka .