Dotace EU

Název projektu:   Nákup nemovitosti pro poskytování sociální služby Terapeutická komunita Salebra

Číslo projektu:      CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002378

Záměrem projektu je koupě areálu (budovy a pozemky), kde je od roku 2016 poskytována sociální služba Terapeutická komunita Salebra

Cíle projektu a výsledky projektu, kterých bude naplněním cílů a realizací záměru projektu dosaženo:

1. cíl -    Stabilizace služby TK Salebra

- výsledky:

a) vytvoření bezpečného zázemí pro klienty a zaměstnance

(eliminace nejistoty z toho, co bude zítra)

 b) efektivnější hospodaření s rozpočtem

    (možnost oprav a investic do objektu s vědomím toho, že finanční výdaje nevyjdou na zmar) 

c) pevnější ukotvení služby v místní komunitě (okolní obce)

 

2. cíl -    Zvýšení kvality poskytované služby

- výsledky:

               a) zlepšení materiálně technických podmínek ubytování klientů

b) možnost naplnit maximální kapacitu služby, aniž by to ohrozilo léčbu stávajících klientů

c) rozšíření nabídky aktivit pro klienty v rámci sociálně terapeutických činností

 

3. cíl -    Zvýšení dostupnosti služby

- výsledky:

 a) rodinná terapie - zlepšení dostupnosti (možnost ubytování rodin. příslušníků) a zvýšení četnosti setkání

b) rozšíření aktivit v oblasti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (četnější setkání s bývalými klienty, klienty ostatních TK v ČR, klienty ostatních sociálních služeb Znojemska, pořádání společných sportovních a kulturních akcí v areálu TK)

 

4. cíl -    Zvýšení potenciálu možného rozvoje služby

- výsledky:

a) možnost rozšíření nabídky registrovaných služeb o startovací bydlení

b) možnost zrealizovat vizi sociálního podniku

 

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Finanční spoluúčast naší organizace na tomto projektu činí 5%.

Zahájení realizace projektu červenec 2016, předpokládané ukončení realizace projektu prosinec 2018.