13. díl Seriálu sociálních služeb – Terapeutická komunita Salebra

15.04.2012 21:02

zdroj: Znojemské listy

Na Znojemsku vznikla terapeutická komunita. Přesto, že tato sociální služba je statisticky nejefektivnější léčbou drogových závislostí, je teprve třináctou svého druhu na území celé republiky. Terapeutickou komunitu zřizuje občanské sdružení Salebra, které tento projekt připravovalo téměř rok. Co vlastně terapeutická komunita je? Je to pobytové zařízení, které pomáhá lidem, kteří jsou závislí na drogách, ale chtějí začít nový život bez berliček v podobě návykových látek. Díky strukturovanému prostředí, ve kterém stráví přibližně jeden rok, se tito lidé učí od začátku vše, co člověk bez tohoto problému vnímá jako samozřejmost. Počínaje ranním vstáváním, chozením do práce, zvládáním pracovní náplně a konče poznáním sebe sama a zvládáním problémů, které ho k drogám dohnaly nebo by ho k drogám mohly vrátit. Lidé léčící se ze závislosti často ztratili přátele, zaměstnání, nedokončili školu. Velmi často měli problémy se zákonem, byli bez prostředků a ne výjimečně žili na ulici. Chtějí ale svůj život změnit a žít v uvozovkách jako normální lidé s normálními potřebami, to znamená – mít práci, bydlení, rodinu, přátele. Terapeutické komunity obecně nepomáhají pouze člověku s drogovým problémem, ale také jejich rodinám a blízkým, kterých se tento problém týká víc, než si uvědomujeme. Současně pomáhají celé společnosti, a to mimo jiné tím, že navrací lidi na trh práce, snižují kriminalitu, předchází šíření nakažlivých chorob. Tím nešetří pouze státní pokladnu, ale zvyšují bezpečnost ve společnosti. Více informací o TK Salebra získáte na webových stránkách www.salebra-znojmo.cz.

Tento článek vyšel v rámci projektu ,,Střednědobý plán sociálních služeb Znojemska“.