Platba za pobyt v terapeutické komunitě Salebra

Klient terapeutické komunity platí 2.000,- Kč za stravu a 5.476,- Kč za ubytování (pokud je klient na ÚP, platba za ubytování je řešena doplatkem na bydlení v plné výši).

Výše úhrady je v souladu s vyhláškou č.505 k zákonu č.108/2006 Sb. o sociálních službách.