V Česku bylo nově stanoveno větší než malé množství drog

09.04.2014 12:28

Zdroj Novinky.cz

Co to znamená větší než malé množství drogy? Na takovou otázku odpověděl ve středu Nejvyšší soud (NS), když ve sjednocujícím stanovisku konkretizoval přesná čísla, podle kterých by měly justice a policie postupovat. Oproti dosavadní praxi zvolili soudci přísnější metu například u marihuany a pervitinu, což bylo zdůvodněno narůstajícím počtem uživatelů a rozvojem velkovýroby.

Čísla donedávna upravovalo nařízení vlády, které však zrušil Ústavní soud. Mluvčí NS Petr Knötig upozornil, že čísla jsou jen orientační a vždy je nutno zohledňovat další okolnosti případu.

„Za množství větší než malé je třeba obecně považovat takové množství přechovávané omamné nebo psychotropní látky nebo jedu, které vícenásobně – podle ohrožení vyplývajícího pro život a zdraví lidí ze škodlivosti jednotlivých látek – převyšuje obvyklou dávku běžného konzumenta. Při závěru o naplnění uvedeného znaku je třeba podpůrně zohlednit, zda šlo o prvokonzumenta, či uživatele těchto látek v pokročilém stadiu závislosti, případně i jiné skutečnosti ovlivňující míru ohrožení života nebo zdraví uživatele,“ konstatovali soudci trestního kolegia.

Nárůst pěstíren je alarmující  

Například u pervitinu bude podle sjednocujícího stanoviska NS nově považováno za větší než malé množství drogy 1,5 gramu, stejně jako u heroinu. U kokainu je toto množství stanoveno na více než jeden gram. U marihuany soudci toto množství stanovili na 10 gramů sušiny.

Je to přísnější měřítko, než uvádělo starší vládní nařízení. Přibývá totiž mladistvých uživatelů i velkoobjemových pěstíren.

„Do této trestné činnosti je zapojena především vietnamská národnostní menšina, přičemž nárůst počtu odhalených pěstíren i kvality vyprodukované marihuany je od roku 2007 přímo alarmující,“ napsali soudci.

Pojem větší než malé množství se objevuje v několika paragrafech trestního zákoníku. Od interpretace pojmu se pak odvíjí kriminalizace uživatelského držení různých omamných látek.

Pomáhala protidrogová centrála

Trestní kolegium pro pomoc se stanovováním konkrétních čísel vyhledalo pomoc u odborníků. Například podle Národní protidrogové centrály rozhodně nelze označit drogovou situaci v tuzemsku za uspokojující.

„V některých oblastech vykazuje či v dřívější době vykazovala dokonce rekordní hodnoty, kdy např. v roce 2012 prevalence, tedy počet výskytů v dané populaci, užívání konopí mezi studenty ve věku 15 až 16 let byla nejvyšší mezi všemi evropskými státy a dosahovala 42 procent,“ stojí ve stanovisku.

I v případě pervitinu zaznamenali odborníci v poslední době výrazný odklon od komunitní malovýroby k organizované výrobě, z čehož plynou i problémy s mezinárodním obchodem s pervitinem i s látkami sloužícími k jeho výrobě.

„Příslušníci vietnamského etnika si velmi dobře osvojili postupy výroby pervitinu (metamfetaminu) a díky velkoobjemovému charakteru produkce dosáhli rovněž významného lokálního poklesu jeho velkoobchodní i maloobchodní ceny,“ dodali soudci a upozornili na prudký nárůst výroby.

typ látky větší než malé množství nejmenší množství účinné látky, kterou musí droga obsahovat
pervitin více než 1,5 gramu     0,5 gramu (0,6 gramu u hydrochloridu)
heroin  více než 1,5 gramu 0,2 gramu (0,22 gramu u hydrochloridu)
kokain        více než jeden gram 0,54 gramu (0,6 gramu u hydrochloridu)
extáze (MDMA) více než čtyři tablety/kapsle nebo více než 0,4 gramu prášku či krystalů 0,34 (0,4 gramu u hydrochloridu)
marihuana více než 10 gramů sušiny jeden gram
hašiš více než pět gramů jeden gram
lysohlávky více než 40 plodnic 0,05 gramu báze (psilocinu) nebo odpovídající množství psilocybinu