Přednáška"Drogová závislost a její následky"

05.03.2012 13:42

Zdroj: www.znojmo.charita.cz

Ve čtvrtek 1.3. proběhla v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo přednáška na téma „Drogová závislost a její následky“. S drogovou problematikou seznámil zaměstnance a uživatele Domova, zaměstnance OSPOD a COOLNY z Moravského Krumlova vedoucí Terapeutické komunity „Salebra“ pan Jiří Hladík. V první části přednášky hovořil o druzích drog, které jsou v současné době nejčastěji užívány, dále pak o problematice drogově závislých osob a užívání drog jak na jednotlivce tak na rodinu. V druhé části přednášející odpovídal na četné dotazy z řad posluchačů. Přednáška byla přínosná pro všechny zúčastněné.

Přednáška Přednáška Přednáška Přednáška Přednáška Přednáška