Na detoxu bylo loni před léčbou závislosti 7161 lidí

09.04.2012 23:38

Počty pacientů na detoxu před nástupem na léčbu ze závislosti na alkoholu a nelegálních drogách loni stouply o osm procent. Celkem se léčilo v 29 lůžkových zařízeních 7161 lidí, 55 procent kvůli alkoholu. Dvě třetiny byli muži, léčilo se také 592 dětí a dospívajících. Informují o tom na svém webu statistici.

Na nelegálních drogách je v ČR závislých zhruba 30.000 lidí. Rizikovým nebo škodlivým způsobem pije alkohol pětina dospělých, přes 1,3 milionu.

Osm procent pacientů byli nezletilí, chlapců bylo 55 procent. Téměř pětina, 116, byla na detoxu kvůli alkoholu, 42 procent, tedy 250, kvůli stimulanciím mimo kokain, 16 procent, tedy 96, pro kombinaci více látek a 14 procent, 84, kvůli marihuaně.

Celkem bylo kvůli závislosti na alkoholu na detoxu 3960 lidí, průměrná ošetřovací doba byla 14,1 dne. Kvůli závislosti na nealkoholových drogách bylo na detoxu 3201 lidí. Více než třetina, téměř 38 procent, v Praze, téměř 18 procent v kraji Jihočeském a devět procent v Jihomoravském.

Téměř 40 procent, neboli 1276 pacientů hospitalizovaných kvůli nealkoholovým drogám, zneužívalo dvě a více látek, téměř třetina, 1034, stimulancia mimo kokain a necelých 14 procent, 442 pacientů opiáty. Nejdelší detoxifikaci potřebovali pacienti s kombinací dvou a více látek, v průměru téměř devět dnů, u stimulancií mimo kokain téměř sedm dnů a u opiátů více než sedm dnů.

Detoxifikovaní pacienti podle pohlaví a návykových látek 2011

  muži ženy z toho-chlapci 0-19 let -dívky 0-19 let
alkohol 2718 1242 75 41
opiáty/opioidy 296 146 17 9
kanabinoidy 167 29 64 20
sedativa/hypnotika 100 120 8 5
kokain 8 5 - -
jiná stimulancia 641 393 105 145
halucinogeny 3 1 2 1
tabák 1 1 1 1
prchavá rozpustidla 4 - - -
jiné psychoaktivní látky 8 2 1 1
kombinace dvou a více látek 850 426 54 42
nealkoholové drogy celkem 2078 1123 252 224
celkem 4796 2365 327 265

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky Autor: ČTK