Loni každý devátý pacient se syfilidou byl narkoman

05.08.2011 14:52

Narkoman, aplikace drogy - ilustrační foto.

Praha - Loni každý devátý pacient s nemocí syfilis byl narkoman užívající injekčně drogy, vyplývá z dat statistiků. V předchozích deseti letech se jejich podíl pohyboval kolem šesti procent. Odborníci varují, že po nárůstu syfilidy přichází i nárůst HIV. Injekcí se nemoc nepřenese, zásadní je rizikový sex a prostituce.

Typickým pacientem v běžné populaci byl svobodný zaměstnaný muž od 20 do 29 let se středoškolským vzděláním, který se nakazil náhodným stykem. U injekčních narkomanů o něco málo převažovaly svobodné nezaměstnané ženy ve věku 20 až 29 let se základním vzděláním, které se nakazily při prostituci nebo náhodném styku, charakterizují obě skupiny statistici.

Výskyt nemoci v drogové komunitě kopíruje z větší části celkové výskyty nemoci. V roce 2001 stouply celkové počty pacientů se syfilidou proti roku předchozímu o 42 procent, z 967 na 1376, v drogové komunitě o čtvrtinu, ze 49 na 62. Nejvíc klesly v roce 2006, na 502 případů, 20 u narkomanů. To je proti roku 2001 pokles téměř o dvě třetiny. Loni bylo hlášeno celkem 1022 případů onemocnění syfilis, u injekčních narkomanů 113.

Celkové počty pacientů s kapavkou rostly až do roku 2003, z 888 v roce 2000 na 1030, u narkomanů ze 14 na 23 v roce 2002 a v roce 2003 klesly na 11. Loni bylo 756 případů kapavky, u narkomanů se počty pohybují už několik let mezi sedmi až deseti ročně.

Pohlavní onemocnění v populaci výrazně častěji postihují muže než ženy, ve sledovaném období o třetinu u syfilis a 2,3násobně u kapavky. U injekčních uživatelů drog je situace odlišná - u žen byl počet onemocnění syfilis ve stejném období vyšší než u mužů o 14 procent, u kapavky bylo o 43 procent více mužů než žen.

Téměř polovina z celkového počtu případů těchto pohlavních chorob byla u lidí mezi 20 až 29 lety, téměř čtvrtina u lidí od 30 do 39 let. Jen zhruba devět procent byli lidé od 15 do 19 let. U narkomanů je výskyt infekce posunut do mladšího věku. Téměř 56 procent tvoří lidé od 20 do 29 let, lidé od 15 do 19 let tvoří zhruba 13 procent.

Z hlediska vzdělání přes polovinu pacientů mělo středoškolské vzdělání, čtvrtina základní a osm procent vysokoškolské. Mezi narkomany mělo základní vzdělání 58 procent a 35 procent středoškolské. V populaci bylo 38 procent pacientů s pohlavní nemocí zaměstnaných, pětina nezaměstnaných. Mezi injekčními narkomany bylo nezaměstnaných 73 procent, devět procent zaměstnaných.

Hlášená onemocnění syfilis a kapavkou celkem a u injekčních uživatelů drog podle pohlaví v letech 2001 až 2010:

diagnóza celkem muži celkem ženy celkem z toho -injekční uživatelé muži -injekční uživatelky ženy -injekční uživatelé celkem
syfilis 4958 3643 8601 238 272 510
kapavka 6401 2753 9154 70 49 119
celkem 11.359 6396 17.755 308 321 629

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky

Autor: ČTK
www.ctk.cz