Zatímco dosud se při léčbě někdo viru hepatitidy C zbavil napoprvé, jiný až při opakovaných pokusech a další vůbec.

„Chronická hepatitida C je onemocnění komplexní, jsou různé genotypy, máme specifické skupiny pacientů. Potřebujeme vybrat pro rozdílné nemocné vždy tu správnou léčbu. Nyní dostaneme do rukou takovou, která u správně zvolených pacientů odvede tu nejlepší práci,“ ocenila Hobstová.

Hepatitida C může způsobit i smrt

V jedné ze studií byla zařazena i její pacientka, zdravotní sestra Ivana Vanišová. Nakazila se před 30 lety, stačila neopatrnost při práci s jehlou. Prošla bez úspěchu dvěma dlouhodobými léčbami, zabrala až třetí, kdy dostala novou kombinaci léků. Virus z krve zcela zmizel.

Chronická hepatitida C plíživě ničí játra a může přivodit i smrt. Virus se přenáší krví, nejde ale jen o nemoc narkomanů. Nakazit se může každý.

Virus se v těle rychle množí a mutuje. Nová léčba je založena na třech antivirotikách s odlišnými mechanismy účinku. Působí proti viru hepatitidy C v různých fázích jeho životního cyklu, vysvětlila lékařka.

Zmizí nepříjemné vedlejší účinky léčby

Trojici léků je možno doplnit podle potřeb konkrétního pacienta o ribavirin, který se užívá již dlouho v kombinaci s interferonem. Právě interferon v nově schválené kombinaci chybí.

„To je bezpochyby přínosem pro lepší snášení léčby. Interferon totiž má nepříjemné vedlejší účinky. Díky bezinterferonovému režimu můžeme udržet v léčbě větší množství pacientů. Vedle toho má nová léčba i výrazně lepší účinnost a umožňuje zkrátit dobu léčby,“ shrnul Václav Hejda, který hepatitidu C léčí na první interní klinice Fakultní nemocnice Plzeň.

 Případy hepatitidy C v letech 2005 až 2014 celkem a na 100 000 obyvatel
rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
celkem 844 1022 980 974 836 709 812 794 873 866
na 100 000 obyvatel 8,3 10 9,5 9,3 8 6,7 7,7 7,6 8,3 8,2
Zdroj: Epidat