III. Konference komunitního plánování sociálních služeb

21.05.2012 14:32

 Dne 15. května 2012 se uskutečnila konference KPSS Znojemska.

Fotogalerie akce ZDE

 

Město Znojmo společně s Centrem sociálních služeb Znojmo, p.o. uspořádalo dne 15.5.2012 ve městě Znojmě III. konferenci na téma Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska v rámci grantového projektu pod názvem „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska". Celou akci zahájil místostarosta města Znojma Jan Grois, který v úvodním slovu vyjádřil podporu sociálním službám na Znojemsku. Celá akce se odehrála dále za účasti zástupce Jihomoravské kraje Ing. Jiřího Nachmilnera a zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR PhDr. Vladany Vaskové. Své místo zde měl také ředitel Úřadu práce ve Znojmě Mgr. Emil Čopf, který informoval o změnách týkajících se občanů Znojemska. Pozváni byli představitelé politické reprezentace města Znojma, zástupci obcí Znojemska, poskytovatelé sociálních služeb, uživatelé sociálních služeb, členové komunitního plánování a občané, kteří mají o tuto oblast zájem.

Hlavním cílem konference bylo seznámit přítomné s výstupy realizovaného projektu a se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Znojemska na období let 2012-2014, který souvisí s rozvojem sociálních služeb na Znojemsku, a také seznámit přítomné s oblastí financování sociálních služeb z pohledu Jihomoravského kraje a s pohledem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na plánování rozvoje sociálních služeb.  

Dále byly představeny některé služby, které jsou občanům na Znojemsku poskytovány.

PhDr. Kateřina Kubalčíková PhD. metodik komunitního plánování uvedla: ,, Metodickou podporu poskytuji v rámci tvorby komunitních plánů v několika regionech a musím říct, že právě ve Znojmě se mi pracuje velmi dobře. V rámci pracovních skupin i skupiny organizační je vidět snaha o propojení komunitního plánu s finančními možnostmi regionu. Velmi kladně hodnotím také přípravu výzkumů, které byly realizovány v rámci KPSS na Znojemsku. Již v přípravné fázi byly totiž jasně zformulovány cíle a očekávání z plánovaného výzkumu. Veškerá příprava probíhala na bázi aktivního zapojení všech pracovních skupin."

Konference byla co nejvíce bezbariérová. Realizace konference je financována Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státním rozpočtem ČR.

Program konference ke stažení zde