Češi vedou světový žebříček v závislostech a neřestech

02.05.2012 16:36

Nezáviděníhodné prvenství připadlo Česku v souhrnném přehledu šesti desítek zemí, který zveřejnila agentura Bloomberg a který sledoval čtyři oblasti: konzumaci alkoholu, cigaret a drog a výskyt gamblerství. Zatímco Česko má téměř 69 bodů, Slovensko na 18. místě má jen zhruba 47 bodů.

Výzkum se opíral o údaje získané Světovou zdravotnickou organizací (WHO), OSN a dalšími specializovanými organizacemi. Pozornost se soustředila na populaci ve věku od 15 do 64 let, přičemž se sledovalo roční množství spotřebované na hlavu, případně finanční ztráty ve vztahu k hrubému domácímu produktu.

Ve čtyřech dílčích přehledech Česko chybí pouze v první desítce zemí, kde je nejvíce rozšířeno hráčství; je ovšem na prvním místě v průměrné konzumaci alkoholu (16,5 litru) a na pátém místě pokud jde o kouření (2368 cigaret). V přehledu konzumace drog Česko, u kterého je uveden údaj 21,6 procenta obyvatel užívajících některou z drog, skončilo druhé za Spojenými státy.

Bloomberg přitom ČR zařadil na prvním místo v konzumaci marihuany (15,2 procenta), na druhé místo v užívání extáze (3,6 procenta) a na šesté místo v užívání amfetaminů (1,7 procenta); v první desítce Česko chybí jen u konzumace kokainu a v užívání opiátů.

Do celkového přehledu označovaného jako index neřesti bylo zahrnuto 57 zemí - pouze ty, u nichž byly zjištěny údaje ve všech čtyřech kategoriích.

Pořadí Země Body
1 Česká republika 68,94
2 Slovinsko 62,50
3 Austrálie 57,84
4 Arménie 57,53
5 Španělsko 56,51
6 Bulharsko 53,25
7 Itálie 52,58
8 Řecko 51,24
9 Chorvatsko 51,14
10 Bosna a Hercegovina 50,72
11 Estonsko 49,92
12 Irsko 49,24
15 Velká Británie 48,13
16 USA 48,07
17 Ukrajina 47,72
18 Slovensko 47,15
19 Maďarsko 46,86
20 Rusko 46,74
...    
30 Rumunsko 40,00
31 Polsko 39,81
32 Francie 37,61
34 Německo 36,63
52 Mexiko 18,69