Cena adiktologie

13.09.2013 10:33

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a Rada Ceny adiktologie, Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně,
si Vás dovolují pozvat na vyhlášení výsledků VIII. ročníku Ceny adiktologie.
Předání cen bude v letošním roce spojeno s regionální konferencí ESF projektu NETAD:
Bílá místa na mapě adiktologických služeb

Informace o registraci na konferenci naleznete na www.adiktologie.cz/cena
Cena adiktologie 2013


Děkanát 1. LF UK / Kateřinská 32 / Praha 2
Využijte možnost nominovat svého kandidáta na Cenu adiktologie 2013 v kategorii Cena adiktologie za významný přínos v oboru adiktologie nebo v kategorii Cena „Kiron“ za nejlepší adiktologický počin roku pro jednotlivce nebo organizaci na www.adiktologie.cz/cena. Budeme se těšit na vaše návrhy, které prosím zasílejte nejpozději do 30. září 2013.


O udělení cen v jednotlivých kategoriích hlasuje Rada Ceny adiktologie složená ze zástupců oboru adiktologie z akademické obce, z oblasti koordinace drogové politiky a ze systému adiktologických služeb. V případě dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese cena@adiktologie.cz


Nominace na Cenu adiktologie zasílejte na www.adiktologie.cz/cena


Připravovaná konference je součástí projektu NETAD, CZ.1.07/2.4.00/17.0111, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky