Program primární prevence občanského sdružení Salebra o.s.

Program primární prevence zneužívání návykových látek je určen pro žáky základních a studenty středních škol z celého regionu Znojemska.

Cílem tohoto programu je chránit děti a mládež před experimentováním a užíváním drog prostřednictvím metodicky zpracovaných interaktivních přednášek a besed na školách, internátech a domovech pro děti a mládež.

Pro 9. ročník ZŠ a 1.ročník SŠ:

Preventivní program zneužívání návykových látek

Program je zaměřen na prevenci zneužívání návykových látek a experimentování s nimi. V rámci interaktivní přednášky budou žáci a studenti seznámeni s účinky jednotlivých drog a důsledkem jejich užívání. Obohacením a zpestřením jednotlivých besed je přítomnost v současné době abstinujícího uživatele návykových látek, který je klientem terapeutické komunity Salebra. Ten se s žáky a studenty podělí o svůj životní příběh. V závěru následuje diskuze všech zúčastněných.

Rozsah programu: 2 vyučovací hodiny

Technické podmínky: třída, ve které je možno manipulovat s lavicemi a židlemi

Možnosti: program lze modifikovat a ušít na míru dané škole, třídě

Cena: 500 Kč (lze dohodnout množstevní slevu)

Objednávkový formulář najdete zde.