Pomáhejte s námi

Pomoci můžete následujícími způsoby

1. Finančně - Poskytnutím finančního daru v jakékoli výši zasláním na účet občanského sdružení.     

Majitel účtu: Občanské sdružení Salebra o.s., Práče 66, 671 61 Práče
Číslo účtu: 115-849 537 0287/0100

Od základu daně lze odečíst:
- u fyzické osoby - hodnotu darů na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1.000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně.
- u právnické osoby - hodnotu darů podle § 34 zákona o daních z příjmů, pokud jejich výše za rok činí alespoň 2.000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5% ze základu daně.

2. Poskytnutím věcných darů - Poskytnutím věcných darů (kancelářské vybavení, IT vybavení, potraviny, nábytek, elektrospotřebiče apod.) pomůžete snížit náklady občanského sdružení na provoz služby.

3. Nabídkou práce - Nabídka práce pro klienty využívající služeb občanského sdružení (pracovní terapie), napomáhá k získání pracovních návyků a v budoucnu k návratu na trh práce.

 

Věříte, že pomáhat druhým má smysl?

My se snažíme pomáhat lidem, kteří hledají cestu zpátky do normálního života, ale sami to nedokážou. Pomáháme lidem, kteří se stali závislými na drogách, alkoholu, hracích automatech a dalších „výdobytcích“ moderní civilizace. Rozhodli se ale, že svůj život zásadně změní. K tomu však potřebují naši pomoc. Pomoc akreditované a odborně zdatné terapeutické komunity. A my zase potřebujeme Vaši podporu. Podporu lidí a firem, které věří, že má smysl pomáhat i lidem z okraje společnosti, kteří se rozhodli se z tohoto okraje dostat. Čeká je trnitá cesta (latinsky Salebra). Pojďme jim společně ulehčit alespoň hledání toho správného směru…

Občanské sdružení Salebra o.s. je nezisková organizace v níž spojili síly odborníci na drogovou problematiku. Pomáháme lidem ze závislosti, aby mohli žít plnohodnotný život.

Zahájili jsme činnost terapeutické komunity, která ročně pomůže až dvaceti lidem. Terapeutická komunita je nejefektivnější léčbou závislostí. Šesti lidem z deseti se díky naší službě podaří začít nový život.

Jsme jedinou komunitou svého druhu na Znojemsku a teprve druhou na celé jižní Moravě.  

I vy máte možnost nezavírat oči před problémy společnosti.

Věříme, že díky lidem jako jste vy, se nám podaří tento ambiciózní projekt realizovat a udržet.

Nechceme Vás zatěžovat všeobecně známými fakty, která jsou bezesporu varující.

Chceme Vám jen připomenout, že za těmito fakty jsou opravdoví lidé, kteří od nás potřebují šanci.                                         

Číslo účtu: 115-849 537 0287/0100